Ruční šití pevnou nití od Zdenky

Obchodní podmínky

Základní údaje:

Ing. Zdenka Richterová

IČO: 74712861

Stránky slouží jako prezentace základních výrobků. Každý výrobek je šitý na míru na přání kupujícího, je tedy jedinečným originálem a není skladem pro okamžitý nákup.

Objednávku je možné učinit mailem: info@sitipevnouniti.cz nebo telefonicky či přes facebookový messenger.

1. Úvodní ustanovení

Zákazník (kupující) učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné.

2. Předmět kupní smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě – potvrzené objednávce (dále jen zboží). Prodávající se zavazuje, že bude svým zákazníkům dodávat zboží v souladu se specifikací uvedenou u zboží a vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží – vyhovujícím normám, předpisům a nařízením platným na území ČR.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. K uzavření kupní smlouvy dochází odesláním objednávky kupujícím a následným potvrzením přijetí této objednávky.

Prodávající následně po obdržení objednávky potvrdí přijetí objednávky kupujícímu elektronickou poštou, ze které je objednávka učiněna nebo přes FB messenger, pokud komunikace probíhá touto cestou. V případě telefonické objednávky se objednávka potvrdí rovněž písemně elektronickou poštou či přes messenger. V potvrzovacím emailu či zprávě přes facebookový messenger je nakupující informován o stavu zboží, termínu realizace a dodání objednávky a jsou mu zaslány podklady k platbě.

3.2. Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, hodnota objednávky aj.), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky písemně e-mailem.

4. Cena a platba za zboží

4.1. Ceny zboží, pokud jsou uvedené na stránkách www.sitipevnouniti.cz, jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny zboží.

4.2. Cena zboží je stanovena předem na základě objednávky dle spotřeby použitého materiálu, energií, času odhadnutého na ušití daného zboží a dalších nákladů spojených s objednaným zbožím. Po odsouhlasení a akceptaci ceny a podmínek prodávající zašle údaje k platbě kupujícímu.

4.3. Způsoby platby

– platba předem na bankovní účet prodávajícího

5. Dodání a převzetí zboží

5.1. Prodávající odesílá zboží v souladu s informacemi uvedenými u dostupnosti konkrétního zboží. Závazné je vždy potvrzení objednávky ze strany kupujícího a po akceptaci podmínek (termínu dodání) a uhrazení na účet prodávajícího je zahájena výroba objednaného zboží.

Dostupnost zboží:

Šití na zakázku – jedná se o zakázkové šití na přání nakupujícího, je nutná platba předem na účet prodávajícího. Uvedená doba realizace zakázky (dodání) se počítá od data připsání platby na účet prodávajícího, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Doba dodání je vždy předem domluvena s kupujícím dle náročnosti výroby objednaného zboží a množství předchozích závazných objednávek.

5.2. Zboží je odesíláno přes Zásilkovnou nebo Balíkovnu. Způsob dopravy si zvolí kupující při objednávce zboží, prodávající ze zkušeností preferuje Zásilkovnu (pokud je to možné a kupující netrvá na Balíkovně).

Cena dopravy se řídí aktuálním platným ceníkem společnosti Zásilkovna a Balíkovna.

5. 3. O odeslání zboží je kupující informován emailem nebo přes facebookový messenger, dle preferované předchozí komunikace a je v jeho zájmu si doručení zásilky ohlídat. Na vyžádání zasíláme kód zásilky/balíku.

5.4. Pokud kupující obdrží zásilku porušenou nebo nekompletní je povinen o této skutečnosti prodávajícího informovat neprodleně, nejpozději do 3 pracovních dnů od vyzvednutí zásilky.

5.5. Pokud si kupující zásilku na poště nevyzvedne a tato se vrátí zpět prodávajícímu, je kupující o této skutečnosti informován emailem nebo přes facebookový messenger. Na náklady kupujícího je možné opětovné zaslání zásilky.

6. Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží 

6.1. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy, jelikož bylo zboží vyrobeno nebo upraveno na přání zákazníka.

7. Reklamace zboží 

7. 1. Spolu s odesláním zboží je kupujícímu zasílán i doklad (faktura) buď v papírové nebo elektronické podobě. Tento doklad slouží zároveň jako záruční list, stejně jako samotná potvrzená objednávka.

7.2. Záruka se nevztahuje na zboží, které je opotřebeno jeho používáním či poškozeno nevhodným zacházením. Podmínky údržby zboží jsou popsány přímo u popisu zboží nebo jsou součástí zboží (návody na údržbu, etikety s pracími symboly apod.).

7.3. O zahájení reklamace je nakupující povinen informovat prodejce před odesláním zboží písemně, např. elektronicky, a to před odesláním zásilky. Náklady spojené s dopravou vráceného zboží hradí kupující.

7.4. Reklamace je prodejcem vyřízena nejpozději do 30 dnů od obdržení zboží nebo části zboží zpět. O způsobu vyřízení reklamace je zákazník předem informován písemně (elektronicky).